PlanetCalypsoForum.com :: Entropia Universe Discussion and Resources

En gruppe for å samle alle fra Norge som spiller Entropia.
(A group to gather all from Norway that’s playing Entropia.)

Dette er plassen inne på Entropia Forum vi faktisk har lov å snakke Norsk. ;)

Viste dere at vi nå kan abonnere (subscribe) på trådene inne i gruppen også,
så nå har vi ingen unnskylding for ikke kunne følge med her inne.

Bilder som blir lagt til gruppa bør dreie seg rundt temaet Norge og Entropia.

Husk å nevne gruppen for andre Norske du kjenner, som ikke er medlem ennå.

You need to be a member of this group to view its contents

Follow Planet Calypso on Twitter  Follow Planet Calypso on Facebook